Logo faszyna

Strona główna

Czym jest i do czego służy faszyna oraz kiszka faszynowa?

Faszyna

Najkrócej i najprościej faszynę można określić jako gałązki drzew/krzewów leśnych, czy wikliniarskich - wierzby. Faszynę mogą stanowić pędy wikliny, gałęzie drzew liściastych (np.: dębu, grabu, leszczyny, olszy, brzozy, buku), gałęzie drzew iglastych (np.: sosny, świerku), a nawet gałazki chrustu.

Kiszka faszynowa to te same "witki" faszynowe (gałązki), ale zebrane w wiązki, przewiązane drutem w określonych odstępach. Gotowa, uformowana kiszka, ma zazwyczaj średnicę od 10 cm do 30 cm. Jej długość może wynosić od kilku do nawet 40 metrów.


Do czego można wykorzystać faszynę oraz kiszkę faszynową?

Kiszki faszynowe stosuje się przede wszystkim w hydrotechnice i melioracjach, do budowy różnych budowli regulacyjnych i umocnień brzegów oraz skarp. Faszynę można wykorzystać również do:

Umocnienia z faszyny
  • regulowania i umocnień rowów, kanałów, itp.
  • umacniania skarp przy drogach
  • tworzenia palisad
  • wytyczania dróg
  • palikowania drzew
  • budowy zapór przeciwśniegowych

Kontakt

Gospodarstwo Rolne

Robert Kuczyński

ul. Podleśna 23

89-608 Swornegacie

tel. 53 268 84 77

kom. 600 329 394

e-mail: biuro@faszyna.pl

www.faszyna.pl


Partnerzy

Usługi transportowe

Beata Zblewska

Czapiewice 1

89-632 Brusy

kom. 602 213 513

kom. 606 647 826

fax. 52 398 35 30

e-mail: beata.zblewska@wp.pl

Wikliniarskie

Gospodarstwo Rolne

Józefa Kuczyńska

Czyczkowy

89-632 BRUSY

kom. 600 329 394

tel./fax 52 398 12 22

e-mail: wiklinex@wiklinex.pl

www.wiklinex.eu